Kampanya Katılım Koşulları

Açılışa Özel 10 TL İndirim Kampanyasının Kampanya Katılım Koşulları;

 • Kampanya tarihleri olan 1 Mayıs 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında geçerlidir.
 • www.kastamonusanalmarket.com adresi üzerinden ilk defa online kayıt olanlar için geçerlidir.
 • Sadece 100 TL üzeri olan ikinci siparişlerinde uygulanmaktadır.
 • 100 TL üzerindeki siparişlerin bölünmesi halinde geçerli değildir.
 • Başka kampanyalarla birleştirilemez.
 • Kampanya sadece ikinci siparişlerde olmak üzere tek defaya mahsustur.
 • Firmamız birden fazla hesap ile farklı isimler altında aynı kampanyadan yararlanmadan doğacak zararlar hakkında yasal haklarını saklı tutmaktadır.
 • Aynı e-mail adresi, telefon ve adreslerin farklı kullanıcı isimleri ile kaydının tespiti durumunda kullanıcı tüm yasal uyarı ve yükümlülüklerini kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.

Gerçek kişi/müşteriler Kampanya Katılım Koşulları'na uygun olarak bu kampanyadan faydalanabileceklerdir.

 1. Kampanya aşağıdaki koşulları kapsar ve katılımcılar kampanyaya katılmadan evvel bu koşulları eksiksiz okumak ve ancak kabul ettikleri takdirde kampanyaya katılmakla mükelleftir. Bu halde, kampanyadan faydalanmak isteyen gerçek kişi müşteriler, kampanyaya katılımda bulunmaları ile birlikte aşağıdaki koşulları gayrikabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.
 2. Kampanyadan faydalanacak olan gerçek kişi müşterilerin, iş bu Kampanya Katılım Koşulları'nın herhangi birine/birkaçına veya sürelere uymaması, kasten veya ihmalen eksik veya hatalı bilgi ibraz etmesi halinde yapılan kampanya katılım başvurusu geçersiz sayılır ve müşteriler kampanyadan ve neticeten kampanya çerçevesinde tanınan promosyondan faydalanamazlar. Bu halde, müşterilere ilave bir hak tanınmaz.
 3. Kampanyadan www.kastamonusanalmarket.com hesabı açtıran gerçek kişi müşteriler faydalanabilir. Kampanyadan faydalanabilmek için müşterilerin gerçekleştirmesi gereken; en az 100 TL (Yüz Türk Lirası) ve üzerindeki işlemler için geçerlidir. Aksi halde kampanya katılımı geçersiz sayılacaktır.
 4. www.kastamonusanalmarket.com müşterisi gerçek kişi müşterilerin kampanyadan faydalanabilmeleri için, katılımda bulunulmayı sağlayacak işlem hacmini gerçekleştirmiş kişi olması zorunludur. İşlem hacmini gerçekleştirmiş olan kişi ile kampanya katılımda bulunarak kampanya hakkından faydalanmak isteyen aynı kişi olmaması halinde başvuru geçersiz sayılacak ve ikinci başvuru hakkı tanınmayacaktır.
 5. Kampanya bitiş tarihi olan 30.06.2020 itibarı ile kampanyaya katılabilme şartını yerine getiren ve kampanya ödülüne hak kazanan müşterilerin www.kastamonusanalmarket.com hesaplarına ödülleri yüklenecektir.
 6. 30 Mayıs 2020 tarihinden sonra müşteriler kampanya katılımda bulunamaz, bulunulduğu takdirde başvuru geçersiz sayılır ve müşteriler kampanya ve promosyondan faydalanma hakkını kaybeder.
 7. Kampanya sadece gerçek kişiler için geçerli olup, hangi nam altında olursa olsun adi şirket, şirket, dernek veya vakıf vb. tüzel kuruluşlar kampanyadan faydalanamaz, bu kuruluşlar adına düzenlenmiş kredi kartları veya işlemler ile kampanyaya katılımında bulunulamaz. Aksi halde yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 8. Bu kampanya diğer kampanyalar ile birleştirilemez, promosyon hakları nakde çevrilemez, takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak veya herhangi bir hesaba ödeme olarak kullanılamaz, değişiklik talebinde bulunulamaz.
 9. Müşteriler, kampanya çerçevesinde promosyon kullanımı esnasında gerçekleşecek hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Kastamonu Park AVM Ltd Şti 'nin sorumluluğu olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek kampanyaya katıldığını bu konularda Kastamonu Park AVM Ltd Şti'ni kampanya kapsamındaki hizmetlerden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden gayrikabili rücu ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 10. Kastamonu Park AVM Ltd Şti savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri mücbir sebep durumlarında kampanyayı askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
 11. Müşteriler, kampanyaya bağlı katılım esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek herhangi bir sorundan, kendisinin her türlü ihmal ve kusurlarından kaynaklanabilecek maddi, manevi, bedeni bir zarar veya ziyandan, çalıntı eşyadan, herhangi bir kaza veya benzeri bir zarar görmesinden, doğacak farklılıklardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak Kastamonu Park AVM Ltd Şti'ni sorumlu tutamaz. Katılımcı bu halde, bu firmadan herhangi bir tazminat veya sair ödeme talep etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.
 12. Müşterilerin kampanya katılım yapmadan evvel tüm kampanya katılım şart ve koşullarını okuyup, anlayarak, eksiksiz olarak kabul ettiği takdirde kampanyaya katılması gerekmekte olup, Müşterilerin kampanyaya katılımda bulunmaları halinde tüm kampanya şart ve koşulları okunmuş ve bu şartları peşinen kabul ettikleri varsayılır. Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
 13. Kampanyaya katılan hak sahibi müşterilerin kampanyadan faydalanmak için paylaştıkları kişisel bilgileri, kampanya düzenleyicisi tarafından, kampanya kapsamı ile sınırlı olarak ve gerektiğinde program ortakları ile paylaşılabilir. Müşterilerin, kampanyaya katılarak, bu hususu kabul etmiş sayılırlar.
 14. Müşteri'nin kampanyadan faydalanabilmesi için Türkiye'de Kastamonu ilinin merkez ilçesinde ikamet etmesi ve 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
 15. Kampanya katılımı ile kampanya koşullarının kabul edildiği varsayılır. Burada geçen kampanya katılım koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

Yetkili Kurum ve Müşteri Danışma Hattı:

Yetkili Kurum : Kastamonu Park AVM Ltd. Şti.
Adres : Kuzeykent Mah. Kamil Demircioğlu Cad.No:27 Kastamonu
İrtibat Numarası : 0366 222 22 04
Çalışma Saatleri : Pazartesi-Cuma (10:00 – 19:00 arası)
(Türkiye Cumhuriyeti resmi ve idari tatil günlerinde danışma hattı hizmeti verilmemektedir.)